Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 3: Persoonsgegevens

Artikel 4: Prijzen

Artikel 5: Betaling

De getoonde producten kunnen per vooruitbetaling en achteraf betalen besteld worden. De vooruitbetalingen kunnen op de volgende manieren worden voltooid worden:

Voor achteraf betalen kan de volgende betaalwijze gekozen worden:

Artikel 6: Levering

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9: Communicatie

Artikel 10: Overmacht

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 12: Garantie

Artikel 13: Herroepingsrecht

Artikel 14: Diversen

Algemene voorwaarden